4 Zaken om te checken

Ben je van plan om een crowdfunding campagne te starten en wil je weten welke 4 punten essentieel zijn om te checken of crowdfunding überhaupt iets voor jou is? Lees dan verder, want in dit blog geef ik je een checklist:

Planning
Het allereerste punt waar je bij stil moet staan is jouw planning. En dit bedoel ik op 2 verschillende manieren. Als eerste gaat het om de tijd die je nodig hebt voor de  doorlooptijd van de campagne. Dat is de periode waarin je actie gaat voeren om het benodigde bedrag op te halen. Over het algemeen zal de campagne naast je normale werkzaamheden of dagelijkse bezigheden lopen. Tijdens de campagne zal er van alles op je af komen. Mensen zullen online en offline met vragen komen, pers wil je te woord staan en er zullen veel praktische zaken geregeld en gedaan moeten worden. Een gemiddelde doorlooptijd van een crowdfunding campagne is 6 weken. Zorg dus dat je hier tijd voor hebt of anders tijd voor maakt.
crowdfunding-masters-campagne-checklist

Als tweede bedoel ik de tijd die je moet inruimen voor de voorbereidingsperiode. Denk niet, ik verzin wat leuke tegenprestaties of een mooi rente % en dan meld ik mij aan bij een platform. Want voordat je je aan kan melden, zul je eerst een aantal zaken moeten voorbereiden en middelen moeten ontwikkelen. Hoeveel tijd je hiervoor moet inplannen is per campagne verschillend en hangt af van verschillende factoren zoals welke middelen je gaat ontwikkelen, hoe snel je deze kunt (laten) ontwikkelen, hoe snel jij je netwerk in beweging kan krijgen, hoeveel tijd je nodig hebt om de formaliteiten bij een platform te doorlopen, mensen die je moet benaderen en hoe snel jij je campagneplan op orde hebt.

Team
Het tweede punt waar je tijdens je orientatie bij stil moet staan is team. Natuurlijk kan je in je eentje campagne voeren. Maar hou er rekening mee dat er veel op je af komt. Enerzijds heb je daar tijd voor nodig, zoals ik al eerder noemde. Anderzijds helpt het enorm als je de workload kan verdelen over meerdere mensen met verschillende expertises. Wellicht draai je je onderneming al met een partner of kun je als eenpitter andere enthousiastelingen vinden die je willen ondersteunen vanuit hun expertise. Bekijk of je deze personen in kan schakelen en of zij zich ook echt willen committeren tijdens eerdergenoemde voorbereidings- en campagneperiode. Bedenk ook goed wat jouw rol precies is: ben jij het gezicht van de campagne, of ga je juist op de achtergrond de campagne pushen en organiseren bijvoorbeeld? Oftewel, check tijdens je oriëntatie of je een team kan samenstellen van aanvullende expertises.

Budget
Het derde punt waar je rekening mee moet houden is budget. Dit zijn voornamelijk out of pocket kosten voor bijvoorbeeld intake fees, maar ook bijvoorbeeld verzend- of productiekosten voor tegenprestaties. Afhankelijk van het type crowdfunding zul je wellicht ook nog kosten hebben voor opmaak van formele of financiele documenten zoals cash flow prognoses,  gewaarmerkt uittreksel kvk, waarderingsrapporten of inhuur van experts of adviseurs.

Natuurlijk kun je bepaalde kosten verrekenen met het doelbedrag. Ook zijn er formules om te berekenen wat redelijke productiekosten zijn waardoor kosten en baten in balans zijn. En als je een goed team hebt opgezet zul je ook veel gedaan krijgen vanuit goodwill.

Ik adviseer ook altijd om voor jezelf een maximum te stellen en tijdens je orientatie een grove indicatie te verkrijgen van de kosten. Hierop kun je onder andere een weloverwogen keuze baseren om wel of niet met crowdfunding te starten.

Maar er zullen altijd kosten gemaakt worden dus dat is zeker iets waar je rekening moet houden.

Netwerk
Het laatste onderdeel is netwerk. Heb jij een bestaand netwerk dat je in kan zetten? Dan heb je een van de basiselementen staan waarmee je een campagne kan starten. Crowdfunding is namelijk een zeer gerichte manier van marketing bedrijven en hiervoor heb je een bestaand netwerk nodig.

Het is net als in een cafe. Zonder vrienden gebeurt er niet veel. Behalve dan dat je wat om je heen kijkt of jezelf helemaal voldrinkt. Je moet eerst vrienden hebben, voordat je op biertjes getrakteerd wordt .

crowdfunding-communiceer

Er zijn verschillende strategieën om je eigen minicrowd op te zoeken, maar voor de orientatie is het belangrijk dat je checkt of je een bestaand netwerk hebt. Of dat je daarin nog eerst moet investeren.

Kortom,

Ben je van plan om een crowdfunding campagne te starten, check dan eerst de volgende 4 punten: Planning, Team, Budget
Netwerk. Zijn deze gecheckt en heb je hier een goed gevoel over, dan kun je ideaal starten met de voorbereiding van je campagne.

Gerelateerde berichten
Geen gerelateerde berichten